ภาพถ่ายดาวเทียมสภาพอากาศ

ภาพถ่ายจากดาวเทียม GOES-9 IR
ภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทุก ๆ 1 ชั่วโมง
ภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทุก ๆ 1 ชั่วโมง
ภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณมหาสมุทรอินเดียตอนเหนือ ทุก ๆ 1 ชั่วโมง
ภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณมหาสมุทรอินเดียตอนเหนือ ทุก ๆ 1 ชั่วโมง
ภาพถ่ายจากดาวเทียม GOES-9 IR1
ภาพถ่ายจากดาวเทียม GOES-9 IR1
ภาพถ่ายสภาพพายุจาก Asia Satellite
ภาพถ่ายสภาพพายุจาก Asia Satellite
แผนที่อากาศกรมอุตุนิยมวิทยา ล่าสุด
แผนที่อากาศกรมอุตุนิยมวิทยา ล่าสุด