ภาพถ่ายดาวเทียมสภาพอากาศ

ภาพถ่ายจากดาวเทียม GOES-9 IR

ภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทุก ๆ 1 ชั่วโมง

ภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทุก ๆ 1 ชั่วโมง

ภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณมหาสมุทรอินเดียตอนเหนือ ทุก ๆ 1 ชั่วโมง

ภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณมหาสมุทรอินเดียตอนเหนือ ทุก ๆ 1 ชั่วโมง

ภาพถ่ายจากดาวเทียม GOES-9 IR1

ภาพถ่ายจากดาวเทียม GOES-9 IR1

ภาพถ่ายสภาพพายุจาก Asia Satellite

ภาพถ่ายสภาพพายุจาก Asia Satellite

แผนที่อากาศกรมอุตุนิยมวิทยา ล่าสุด

แผนที่อากาศกรมอุตุนิยมวิทยา ล่าสุด

 

 

 

 

 

แชร์เรื่องนี้