เอส.แอล.ฟิชชิ่ง :: SLFishing.com

การทำสวนในอนาคต :: FarmBot

ในยุคปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาควบคุมการทำงานของสิ่งต่าง ๆ มากมาย การทำฟาร์มก็เช่นกัน เริ่มมีการประยุกต์ใช้โปรแกรมและฮาร์ดแวร์ต่าง ๆ เข้ามาควบคุมมากขึ้น

แชร์เรื่องนี้